ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவது தவிர வேறல்ல

ஈர ஈழம்

Saturday, May 9, 2009


தமிழா ...தமிழா

மனிதம் நிறைந்தவர்கள் கை கொடுங்கள்...மற்றவர்கள் மறந்து விடுங்கள் எங்களை...மரணத்துடன் மட்டும் விளையாடாதீர்கள்..விளையாட்டாகவேனும்..
No comments:

அனுப்ப/அடையாளமிட

Add-Tamil