ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவது தவிர வேறல்ல

ஈர ஈழம்

Sunday, May 24, 2009


சிந்தனைக்குப் பரிசு .. கண்டிப்பாக உண்டு

முகவின் இரண்டாவது மூன்றாவது மனைவிகள் "உர்" என்று இருப்பதற்கு மூன்று காரணங்கள்..? (படத்தைப் பெரிதாக்கி பார்க்கலாம் ..தைரியமுள்ளவர்கள்)


இவர் அரசர் என்றால் முக & ஸ்டாலின் நிலை என்ன?இந்த வீடியோவைப் பார்த்து தோன்றுவது என்ன?
குறிப்பு: கண்டு பிடித்ததை எழுதுங்கள்...சிறந்தனவிற்கு பரிசு காத்திருக்கின்றது

No comments:

அனுப்ப/அடையாளமிட

Add-Tamil