ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவது தவிர வேறல்ல

ஈர ஈழம்

Saturday, April 25, 2009


ராகுல் காந்தி - சுப்பிரமணியன் சுவாமி போட்டுடைக்கும் உண்மைகள்

இன்னும் சில விடயங்கள்

http://karsewak.blogspot.com/2006/12/rahul-gandhi-is-mentally-slow-retarded.html

No comments:

அனுப்ப/அடையாளமிட

Add-Tamil